Terugblik ALS Financieel Diner 2023

Het eerste ALS Financieel Diner heeft geresulteerd in een totaalbedrag van €214.694,- voor onderzoek naar ALS. Het was een bijzonder en verbindend event waar de financiële branche trots op kan zijn. Het ALS Financieel Diner is een diner voor en door financials waarvan de opbrengst 100% is bestemd voor Stichting ALS Nederland.

De organisatie van deze eerste editie was in handen van directie en vertegenwoordigers van Dazure, Nationale Waarborg en Zeevat Hypotheken & Verzekeringen. Hun doel was om van het Financieel Diner een jaarlijks terugkerend event te maken, net als de Amsterdam City Swim, Tour du ALS en de ALS Sunrise Walk van Stichting ALS Nederland. Dit is gelukt, want achter de schermen is een comité al druk in de weer om editie 2024 tot een groot succes te maken! 

Culinair sterrendiner

In de keuken van De Volksbank, die gastheer was van deze editie, stond om 10:00 uur al een complete brigade van financials klaar. Onder begeleiding van de beroemde chefkok Ramon Beuk begonnen zij gepassioneerd aan de voorbereidingen voor het culinair sterrendiner, dat die avond door hen aan bijna 200 gasten in de zaal werd uitgeserveerd. Wat hebben deze financials een werk verzet!

Verbinding

Verbinding was het terugkerende thema in de verschillende gangen en de avond stond in het teken van ‘vier het leven’. Het werd een opeenvolging van mooie, smakelijke, verdrietige en speciale momenten. Een avond waar blijvende herinneringen zijn gemaakt. Het verhaal van Monique van den Hoorn greep iedereen in de zaal aan. Ze vierde haar 37ste verjaardag. Een leeftijd waarop iemand zich normaal gesproken niet hoeft af te vragen of er nog een volgende verjaardag komt. Monique heeft ALS en dan is er niets meer zeker in het leven. Haar verhaal en haar moto “Alleen bereik je niets, samen kun je alles” deed iedereen even stilstaan bij het doel van deze avond: samen ALS de wereld uittrappen.

Geen tijd te verliezen

Het opgehaalde bedrag van het ALS Financieel Diner is bestemd voor onderzoek naar de ziekte ALS. ALS is meedogenloos. Na de eerste symptomen overlijden mensen met deze zenuw-/spierziekte  gemiddeld binnen drie tot vijf jaar. In Nederland leven zo'n 1.500 mensen met deze ziekte of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Jaarlijks overlijden er 500 van hen en komen er ook 500 patiënten bij. Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS en de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Daarnaast financieren we (onderzoeks-)projecten voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor patiënten en hun naasten. Door recente technologische ontwikkelingen is de kans op een doorbraak groter dan ooit. Wat daarvoor nodig is, is veel meer geld. Geen tijd te verliezen. 

Foto's en video's 

Dit waren de sponsoren van 2023: 

               

Stefan van Engen | Manager Commercie: “We zijn van de stenen, maar niet van steen. Daarom dragen we graag ons steentje bij voor verder onderzoek naar de verschrikkelijke ziekte ALS.”

 

   

Patrick van Loosbroek | Manager Integrated Salesdesk: "De slopende ziekte ALS is heftig ingrijpend voor patiënten en hun omgeving. Allianz draagt daarom graag bij aan het onderzoek naar oorzaak en behandeling van ALS."

 

               

Neriman Polat |  Manager Funding en Distribution: "Wij hopen dat er spoedig een behandeling wordt gevonden om deze vreselijke ziekte als ALS te kunnen genezen. Daarom ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van ALS evenals het nog beter maken van de zorg aan patiënten en hun naasten."

 

 

                   

Patrick Roelandt | Algemeen directeur Owner: "Die verschrikkelijke ziekte ALS moet de wereld uit! Samen met een deel van ons team dragen wij graag ons steentje bij om van het Financieel Diner voor Stichting ALS een succes te maken."

 

             

DMPM | Raoul de Groot COO: Met de financiële branche slaan wij een brug naar het doel om meer onderzoek mogelijk te maken naar ALS. Als sponsor dragen wij graag ons steentje bij om ALS de wereld uit te helpen. Iedereen verdient immers een gezonde toekomst!”

                                

Karin Polman | Directeur: "Samen bewegen we richting een wereld zonder ALS. Alleen samen kunnen we een verschil maken in de levens van patiënten en hun naasten. Daarom draagt Florius graag bij aan dit mooie initiatief."

 

        

Christian Dijkhof | Eigenaar "Mensen helpen zit in het DNA van HypotheekCompany en haar medewerkers. Niet voor niets voeren we al jaren met overtuiging de slogan "Helping People".
Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om bij te dragen aan dit goede initiatief in de strijd tegen ALS."

 

 

                      

Christiaan Schipper | Financieel adviseur: "Enkele jaren geleden is het begonnen met de Swim voor Tim actie. Tim is een collega van mij geweest waardoor ALS voor mij een gezicht heeft gekregen en daardoor is de ziekte nog confronterender geworden. Helaas is Tim inmiddels overleden. De noodzaak en urgentie voor meer onderzoek is alleen maar groter aan het worden. Daarom zit ik aan tafel bij het ALS Financieel Diner!"

 

         

Turhan Özgüner | directeur Verkoop en Beheer ING Intermediair: “Het vergt heel veel moed om met de vreselijke ziekte ALS om te gaan. Met onze deelname aan het Financieel Diner steunen wij daarom vanuit ING dit prachtige initiatief vanuit de branche waarmee we ALS patiënten en hun naasten steunen en zorgen voor meer onderzoek en een betere behandeling van deze nare ziekte”.

 

              

Sander van Lent: "Mensen met ALS voeren een oneerlijke strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte. Door met het Financieel Diner meer geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek, proberen we een vuist te maken en deze mysterieuze ziekte te ontrafelen zodat betere behandeling en genezing in het vooruitzicht ligt."

 

                              

Tom Starink: "Vanaf het begin steunen wij de initiatieven vanuit onze branche rondom ALS. Dit begon destijds met Swim for Tim. Op dat moment waren wij nog niet persoonlijk bekend met de ziekte ALS. En wilden wij vooral onze collega’s uit de branche steunen met hun actie.

Inmiddels zijn we jaren verder. De noodzaak voor initiatieven als het ALS Financieel Diner is er nog steeds. De persoonlijke verhalen van patiënten en hun dierbaren hebben in de afgelopen jaren grote indruk op ons gemaakt. Ook in onze eigen omgeving hebben we ervaren wat de gevolgen van de diagnose ALS kunnen zijn. Lloyds Bank is daarom ook tafelsponsor van het ALS Financieel Diner. Met onze steun hopen wij een bijdrage te leveren aan het zo belangrijke onderzoek dat genezing mogelijk zal maken."

 

                                  

Michiel van Vugt | Commercieel directeur: "We doen met NNEK graag mee. Samen strijden voor de goede zaak begint achter de schermen. Daarom ga ik me in de keuken inspannen voor dit belangrijke diner."

                     

Igor Driessen | Manager Sales & Intermediaire Zaken Obvion: “Naast dat we graag verbinden met onze adviseurs, willen we bij Obvion meer betekenis geven aan mens en maatschappij. Dat betekent ook, dat we ons inzetten voor een gezonde samenleving. Een samenleving, waarbij er ook eerlijke kansen zijn voor ALS patiënten. Samen kunnen we er immers voor zorgen, dat wetenschappelijk onderzoek bevorderd wordt zodat er ook voor ALS patiënten oplossingen komen.

We ondersteunen dan ook graag een initiatief als het “ALS financieel diner”, samen met vele vertegenwoordigers uit de financiële branche”.

                                     

                                        

                                   

Gert Vasse | Account Director: “Iedere bijdrage helpt om ALS-patiënten een eerlijke kans te geven; wij dragen vanuit Ockto graag ons steentje bij”

 

                       

Quion | Joost Hembrecht CCO: “Een ziekte hebben zonder uitzicht op herstel: dat hoort niet. Voor onze ex-collega Tim en veel andere patiënten komt een oplossing te laat, maar iedereen verdient perspectief en hoop. Daarom steunen wij dit mooie initiatief.”  

                

Robin van Beem: “Door onderzoek een oplossing vinden om mensen te kunnen genezen van ALS, hoe mooi zou het zijn als dat lukt?! Wij dragen daar graag aan bij.”  

 

                                     

Romeo FD | Martin Keegstra: “Met onze deelname aan het Financieel Diner steunen wij de vele ALS-patiënten en hun dierbaren: het gevecht tegen deze verschrikkelijke ziekte leveren zij alleen, maar hopelijk geeft de steun van een hele branche hen kracht.”

                                            

Scildon: "Wij vinden dat iedereen een kans verdient op een lang en mooi leven. ALS-patiënten hebben nu geen kans. Daarom dragen wij graag een steentje bij om onderzoek te kunnen blijven doen. Zodat er zicht komt op genezing."

                     

Roland Goldman: "Bij Söderberg & Partners werken we elke dag om iedereen die dat wil een gelijke kans te geven om het maximale uit zijn of haar situatie te halen. Een filosofie die zo veel verder gaat dan het verbeteren van iemands financiële situatie. We staan dan ook volledig achter Stichting ALS Nederland en dragen maar al te graag bij een dit mooie initiatief dat zich dag in dag uit inzet voor een wereld zonder ALS om ook deze mensen de gelijke kansen te kunnen geven die ze verdienen.“

                   

Wim van de Weg: “SVC ondersteunt graag in de strijd tegen deze genadeloze ziekte. Door financiële steun te bieden, wil SVC bijdragen aan het bevorderen van onderzoek, het verbeteren van de zorg en het bieden van hoop en steun aan mensen die getroffen zijn door ALS en hun naasten.”

 

                                        

                     

Igor Gavic | CEO: "Van coderen naar koken, van programmeren naar peperen. Tijdens het ALS Financieel diner zetten we ons gezamenlijk in tegen de ziekte ALS!"

 

                       

Harrie-Jan van Nunen | Directeur: "Sponseren is meer dan alleen geldgeven. Daarom duiken wij er graag mee in. Samen ondernemen!"

 

                       

Pascale Prins | Manager Distributie: “Als betrokken partij kunnen wij niet om dit geweldige initiatief heen. We zijn graag aanwezig bij het ALS Financieel Diner om met onze collega’s uit de financiële dienstverlening de strijd tegen ALS aan te gaan. Dat is helaas nog steeds heel hard nodig. Hoe mooi is het dat we dit als branche gezamenlijk doen. Samen kunnen we immers het verschil maken!”

                   

Koen Ooms: “Wij schuiven aan in de strijd tegen ALS, jij toch ook?”